Tradycyjna szkola dazy do osiagniecia przede wszystkim dojrzalosci umyslowej, nie uswiadamiajac sobie jej zwiazków z innymi aspektami dojrzalosci

Tradycyjna szkoła dąży do osiągnięcia przede wszystkim dojrzałości umysłowej, nie uświadamiając sobie jej związków z innymi aspektami dojrzałości. Wzrasta jednak świadomość, że przy tworzeniu sytuacji uczenia się, o ile ma ona przynosić wyniki, należy brać pod uwagę również i te inne rodzaje dojrzałości. Dojrzałość społeczna jest do pewnego stopnia podstawą dojrzałości umysłowej, ponieważ dotyczy warunków, w których przejawia się dojrzałość umysłowa. Dojrzałość emocjonalna jest prawdopodobnie podstawowa zarówno w stosunku do dojrzałości umysłowej, jak i społecznej, ponieważ zachowanie się jednostki jest w tak znacznym stopniu, kierowane i uwarunkowane jej uczuciami. Na przykład to, czy jednostka w ogóle się uczy, zależy od jej motywów uczenia się. Prawdopodobnie najbardziej podstawową wielkością jest dojrzałość fizyczna, ponieważ pomaga w ustalaniu tempa rozwoju pozostałych form dojrzałości. Wyniki uzyskane przez W. C. Olsona w badaniach wzajemnego stosunku różnych aspektów wzrastania skłoniły go do twierdzenia, że dla każdej jednostki ludzkiej istnieje pewien podstawowy wzór czy tempo wzrastania, którym można się posługiwać przy określaniu jej wieku organizmu. Ta odrębność wzoru rozwoju czy dojrzewania dla każdej jednostki nasuwa zastrzeżenia w stosunku do rozpowszechnionej skłonności do raczej zbyt zdecydowanego wypowiadania prognozy, co do przyszłego zachowania się i przyszłych osiągnięć dziecka. Robert J. Hawghurst badał dojrzewanie dzieci z punktu widzenia zamian rozwojowych, które dziecko musi wykonać przechodząc z jednego stadium dojrzewania w następne. [patrz też: l asparaginian l ornityny, nefrosept, rcmb rzeszów ]

Powiązane tematy z artykułem: l asparaginian l ornityny nefrosept rcmb rzeszów