Rozwijanie pojec niezbednych w zyciu codziennym

Rozwijanie pojęć niezbędnych w życiu codziennym. Istota zadania. Przez podęcie rozumiemy ideę, która reprezentuje większą liczbę poszczególnych spostrzeżeń zmysłowych lub też pewną liczbę idei o małym stopniu abstrakcyjności. Zadanie polega na przyswojeniu sobie zapasu pojęć, wystarczającego dla skutecznego rozwiązywania zwykłych codziennych problemów zawodowych, obywatelskich i społecznych, 7. Rozwijanie sumienia, moralności i swoich wartości. Istota zadania. Rozwijać wewnętrzną dyscyplinę moralną, szacunek dla zasad moralności oraz budować zaczątki racjonalnego systemu wartości. 8. Osiąganie niezależności osobistej. Istota zadania. Siać się autonomiczną osobą zdolną do planowania i działania w teraźniejszości i niedalekiej przyszłości niezależnie od swych rodziców lub innych ludzi dorosłych. 9. Wyrabianie postawy w stosunku do grup społecznych i instytucji Istota zadania. Wyrabiać postawę społeczną, która jest postawą isto tnie demokratyczną. W rozważaniach nad zadaniami rozwojowymi Hawghurst określa, jakie względy biologiczne, psychologiczne i kulturalne decydują o znaczeniu każdego zadania w danym stadium rozwoju oraz wskazuje, jakie konsekwencje wynikają z każdego z zadań rozwojowych – dla nauczycieli. Na przykład wyrabianie postawy w stosunku do grup społecznych i instytucji – wynikają konsekwencje takie: Szkoła powinna pracować otwarcie nad wyrobieniem pewnych podstawowych demokratycznych postaw społecznych, które zyskały powszechne uznanie jako pożądane dla Amerykanina, jak na przykład: postawa religijnej i rasowej tolerancji, poszanowanie wolności słowa i innych praw obywatelskich, demokratyczne przekonania polityczne, współpraca międzynarodowa. [podobne: ospamox dawkowanie, hydrocortison maść, upojne noce baleriny ]

Powiązane tematy z artykułem: hydrocortison maść ospamox dawkowanie upojne noce baleriny