Projektowanie jutra Vaccines ad 6

Oddzielne badania fazy 2 są następnie wykonywane na ludziach w celu uzyskania tego samego poziomu odporności, a zmostkowany korelator immunologiczny jest stosowany jako kryterium dla uzyskania licencji. Chociaż niepewność dotyczyłaby skuteczności szczepionki w warunkach polowych, to podejście pozwala na opracowanie szczepionek, które wykazują wysokie prawdopodobieństwo ochrony, ale w przeciwnym razie nie zostałyby opracowane. Kolejną przeszkodą była niemożność zidentyfikowania obiecujących kandydatów na szczepionki na wczesnym etapie rozwoju. Ostateczne testy skuteczności wymagają lat, a zdolność do skutecznych szczepionek stanowi klucz do sukcesu dla różnych szczepionek, co jest problemem widocznym w opracowywaniu szczepionek przeciwko zakażeniu HIV, gruźlicy i malarii. Potencjalnym rozwiązaniem jest zastosowanie innowacyjnych testów, takich jak adaptacyjne projekty badań klinicznych. 42-44 Takie podejście pozwala na równoległą ocenę wielu kandydatów na szczepionki, patrząc w czasie rzeczywistym na sygnały wczesnej skuteczności, aby wybrać kandydatów do bardziej kompletnej i ostatecznej oceny. 45 Innowacje w projektowaniu badań klinicznych mogą zatem przyspieszyć wczesne podejmowanie decyzji i zwiększyć prawdopodobieństwo identyfikacji skutecznych szczepionek.
Badanie RV144 kandydującej szczepionki przeciw HIV w Tajlandii wykazało wartość testów skuteczności w identyfikacji sygnałów skuteczności i korelacji odporności u ludzi. Pomimo niewielkiej skuteczności szczepionki wynoszącej 31%, 39 badaczy stwierdziło, że przeciwciała przeciwko regionom V1V2 glikoprotein otoczkowych korelowały odwrotnie z ryzykiem zakażenia, 46 nieoczekiwanym biomarkerem, który może sterować rozwojem produktu. Tak więc, jednym ze sposobów ułatwienia wdrożenia udanych prób skuteczności jest zidentyfikowanie obiecujących kandydatów w badaniach fazy po zdefiniowaniu odpowiednich biomarkerów poprzez badania skuteczności i od odpowiednich badań szczepionek na zwierzętach, przy jednoczesnym utrzymaniu stabilnego wsparcia i infrastruktury dla dalszych testów.
Od Licencjonowania po Efektywną Dystrybucję
Wiele szczepionek jest przeznaczonych do stosowania w krajach rozwijających się, a rozwój infrastruktury klinicznej ułatwia dystrybucję szczepionek w warunkach ubogich w zasoby. Rządowe i międzynarodowe organizacje szczepień, takie jak GAVI i Fundusz Narodów Zjednoczonych ds. Dzieci (UNICEF), pomagają w uzyskaniu komercyjnych szczepionek w tych warunkach. Kolejną przeszkodą jest akceptacja szczepionek przez społeczeństwo. Na przykład, podczas kampanii eliminacji poliomyelitis w Nigerii napotkano na szczepienia przeciwko szczepieniu, a bezpodstawne obawy związane z autyzmem okazały się nieproduktywne dla wykorzystania szczepionek i ochrony zdrowia publicznego w Stanach Zjednoczonych. Wymagana jest zwiększona czujność i konstruktywna reakcja na te obawy, aby zwiększyć zaufanie społeczne do szczepionek i zoptymalizować ich wdrażanie.47,48 Partnerstwa publiczno-prywatne mogą również pomóc w zaspokojeniu niezaspokojonych potrzeb, czego przykładem jest opracowanie szczepionki przeciwko meningokokom A w Afryce. Nowoczesne opracowywanie szczepionek staje zatem przed wyzwaniami wykraczającymi poza biologię, a luki w ich wdrażaniu należy przezwyciężyć, aby zrealizować ich pełny potencjał.
Spojrzenie w przyszłość
Postępy w dziedzinie immunologii i mikrobiologii otworzyły nowe możliwości poprawy skuteczności szczepionek
[przypisy: szpital dziecięcy bydgoszcz chodkiewicza, unident chełm, upojne noce baleriny ]

Powiązane tematy z artykułem: szpital dziecięcy bydgoszcz chodkiewicza unident chełm upojne noce baleriny