Postępowanie z przedawkowaniem opioidowych leków przeciwbólowych ad

Recyrkulacja receptorów, krytyczne wydarzenie w rozwoju tolerancji, jest wysoce konserwatywnym procesem, który obejmuje rozłączanie receptorów z białka G i ich późniejsze wejście do przedziału wewnątrzkomórkowego podczas endocytozy. Receptory można następnie zawracać do błony w procesie, który reaktywuje komórkę do wiązania opioidów.17 Ten dynamiczny proces endocytozy i recyklingu postuluje się, aby ograniczyć tolerancję receptorów opioidowych mu dla endogennych ligandów opioidowych, gdy przechodzą fazowe wydzielanie i szybki odpływ. .17 Przeciwnie, opioidowe leki przeciwbólowe, które są podawane powtarzająco w długo działających preparatach, utrzymują się w macierzy pozakomórkowej i sygnał przez receptory opioidowe mu przez dłuższe okresy.17 Podczas gdy endogenne natywne ligandy sprzyjają dynamicznemu cyklowi receptora, opioidowe leki przeciwbólowe ułatwiają tolerancję przez trwałe wiązanie. i odczulanie receptorów, gdy tępią recykling receptorów Jednak tolerancja działania przeciwbólowego i depresyjnego opioidów nie jest wyłącznie związana z desensytyzacją receptorów opioidowych mu. Uwarunkowana tolerancja rozwija się, gdy pacjenci uczą się kojarzyć wzmacniające działanie opioidów z sygnałami środowiskowymi, które rzetelnie przewidują podawanie leku. 18 Wykorzystanie opioidów w obecności tych sygnałów ma osłabione działanie; odwrotnie, stosowanie opioidów w przypadku braku tych bodźców lub w nowych środowiskach powoduje zwiększone efekty.18 Tolerancja depresji oddechowej rozwija się wolniej niż tolerancja przeciwbólowa; w miarę upływu czasu ta opóźniona tolerancja zwęża okno terapeutyczne, paradoksalnie umieszczając pacjentów z długą historią stosowania opioidów przy zwiększonym ryzyku depresji oddechowej. 19-21
Toksykokinetyka opioidowych leków przeciwbólowych
Rycina 1. Początek i czas działania w dawkach terapeutycznych i przedawkowanie wybranych opioidowych leków przeciwbólowych. Informacje o toksycznych efektach przedawkowania opioidowych środków przeciwbólowych często muszą być syntetyzowane na podstawie opisów przypadków, obserwacji klinicznych toksykologów medycznych i danych kryminalistycznych.24-31 Różnica między klinicznymi skutkami zastosowania terapeutycznego i zatrucia dla tych wybranych czynników wynika z toksykokinetyki przedawkowania, wzorce nadużywania i zmienność efektów działania leków w szczególnych populacjach.
Farmakokinetyka poszczególnych opioidowych środków przeciwbólowych – ich wchłanianie, początek działania, klirens i biologiczny okres półtrwania – często nie mają znaczenia w przypadku przedawkowania. Na przykład, bezoary powstałe po spożyciu dużych tabletek mogą powodować nieregularne tempo wchłaniania leku, a opóźnione opróżnianie żołądka i zmniejszona ruchliwość żołądkowo-jelitowa powodowana przez opioidy mogą przedłużać wchłanianie leku.22 Odwrotnie, zachowania związane z niewłaściwym stosowaniem leków (np. Wdychanie lub wstrzykiwanie mieliny) opioidowe tabletki przeciwbólowe, podgrzewanie plastrów fentanylowych lub nakładanie jednej lub więcej plastrów na skórę) często zwiększają szybkość wchłaniania, choć nieprzewidywalnie. Po wchłonięciu większość leków, w tym opioidowych leków przeciwbólowych, przechodzi farmakokinetykę eliminacji pierwszego rzędu, w której stała frakcja leku jest przekształcana za pomocą procesów enzymatycznych w jednostce czasu.3 W przypadku przedawkowania jednak wysokie stężenia leku może przytłoczyć zdolność enzymu do manipulowania substratem, proces znany jako nasycenie.3 Nasycone procesy biologiczne charakteryzują się przejściem od kinetyki eliminacji pierwszego rzędu do kinetyki zerowego rzędu.3 Dwa zjawiska zachodzą w eliminacji rzędu zerowego
[więcej w: rcmb rzeszów, maliseven, kiełbasa podwawelska kalorie ]

Powiązane tematy z artykułem: kiełbasa podwawelska kalorie maliseven rcmb rzeszów