PODOBIENSTWA I RÓZNICE MIEDZY OSOBOWOSCIAMI

PODOBIEŃSTWA I RÓŻNICE MIĘDZY OSOBOWOŚCIAMI. Clyde Kluckhohn i Henry A. Munay wykazują, że każdy z nas jest w pewnym stopniu taki jak wszystkie inne osoby, jak niektóre z osób i jak żadna z nich. Nasze podobieństwa i różnice są częściowo odziedziczone, częściowo zaś wyuczone jednak dziedziczenie i uczenie się stanowią tylko część całego obrazu. Tak się bowiem dzieje, że zarówno cechy odziedziczone jak i zachowanie, którego nauczyliśmy się, grupują się wokół tych pojęć, jakie tworzymy o sobie samych i naszym otoczeniu. Od najmłodszych lat wieku dziecięcego nasze ja postrzegalne stanowi punkt wyjścia dla uczenia się i nabywania doświadczeń, z których ukształtuje się podstawa naszej osobowości. Również nasze ja nie rozwija się niezależnie od swego otoczenia, jest bowiem w znacznym stopniu złożone – posługując się wyrażeniem, które wprowadził Hany Stack Sullivan – z odzwierciedlonych w nas ocen dawanych nam przez innych ludzi. Innymi słowy nasz obraz nas samych, nasze pojęcie własnego ja (kim jesteśmy) zostają w znacznej mierze utworzone z tego, co inni myślą o nas. Tak więc rodzina nie tylko daje dziecku pierwsze podstawy rozumienia dorosłych, ale również dostarcza surowca, z którego tworzy się własne ja i podstawowa struktura osobowości. Dzięki swym najwcześniejszym doświadczeniom w życiu rodzinnym dziecko dowiaduje się, jak zaspokajać swe potrzeby podstawowe, jak zwalczać lęk i unikać go oraz jakie rodzaje zaspokojenia są dla niego dostępne. Ta właśnie zdobyta wiedza ulega rewizji przy konfrontacji z późniejszymi doświadczeniami, jednak podstawowe formy ustosunkowywania się do innych ludzi i do problemów życiowych zazwyczaj utrzymują się przez całe życie. [przypisy: metizol skutki uboczne, scalak zabrze, decilosal cena ]

Powiązane tematy z artykułem: decilosal cena metizol skutki uboczne scalak zabrze