Oczywiscie

Oczywiście, możemy dopomóc dzieciom stwarzając sytuacje, które ułatwiają im wydanie sądu i ocenę własnego zachowania się oraz rozciągnięcie kontroli nad nim – ale nie będziemy w stanie wykonać tej pracy za dzieci. Podobnie jak w innych dziedzinach wychowania nauczyciel nie może niczego się nauczyć za dziecko. Ludzie dorośli zazwyczaj znacznie więcej dokładają starań, żeby dopomóc dzieciom w wyrobieniu warunków emocjonalnych niż w wyszukaniu społecznie dopuszczalnych sposobów wyrażania uczuć. A przecież oba zagadnienia są ze sobą wzajemnie powiązane: Dziecko nie mające odpowiedniego ujścia dla swych uczuć, nie mogące innym powiedzieć tego co czuje, będzie stwarzać trudności samemu sobie i innym. Oto, dlaczego dzisiaj nauczyciele i władze szkolne uważają za bardzo ważne dostarczenie dzieciom możliwości swobodnego, a nie ściśle ograniczonego przeżywania dzieł sztuki, prowadzenia pod opieką nauczycieli różnorodnych zajęć na boisk u oraz dawania dzieciom okazji do rozmów o interesujących je sprawach czy to w dyskusjach zespołowych w klasie, tezy też w indywidualnych kontaktach z psychologami. Dopiero zaczynamy zdawać sobie sprawę z tego, jak ważnym czynnikiem dojrzewania jest dawać sobie radę z trudnymi problemami, a nie udawać, że nie istnieją. Dojrzałość emocjonalna nie ma wyłącznie negatywnego charakteru, równie ważne dla niej jest bowiem znalezienie dróg dla wyrażenia przyjemnych uczuć. Kiedyś uważaliśmy, że kształcenie jest doświadczeniem całkowicie intelektualnym i że w klasie dla uczuć nie ma miejsca. [patrz też: spzoz aleksandrów łódzki, unident chełm, spzoz aleksandrów łódzki na włosy ]

Powiązane tematy z artykułem: spzoz aleksandrów łódzki unident chełm xorimax cena