Klaster rodzinny zespołu zaburzeń oddechowych na Bliskim Wschodzie Zakażenia koronawirusami AD 8

Według stanu na 28 maja 2013 r. Zgłoszono w WHO2 łącznie 49 potwierdzonych przypadków zakażenia MERS-CoV z 26 zgonów (53% przypadków śmiertelności): 37 w Arabii Saudyjskiej (21 przypadków śmierci), 2 w Jordanii ( 2 zgony), 4 w Wielkiej Brytanii (2 zgony), 2 w Niemczech (1 śmierć), 2 we Francji (bez zgonów) i 2 w Tunezji (bez zgonów). Obecna globalna troska opiera się na zdolności MERS-CoV do wywoływania poważnych chorób wśród bliskich kontaktów pacjentów, w szczególności z członkami rodziny, współpracownikami i pracownikami służby zdrowia. Badania serologiczne są wymagane w celu dalszego zdefiniowania cech epidemiologicznych, infekcyjności wśród bezobjawowych kontaktów i rozpowszechnienia w społeczności MERS-CoV. Stwierdzenie objawów żołądkowo-jelitowych u trzech z czterech pacjentów w tym badaniu może być ważnym odkryciem dla epidemiologii MERS-CoV, środków kontroli zakażeń szpitalnych i izolacji kontaktowej. Konieczne są dalsze badania nad wydalaniem MERS-CoV w kale oraz wprowadzenie stosowania wymazów z odbytu i kału do wykrywania MERS-CoV. Obecnie w Arabii Saudyjskiej trwa rutynowe badanie MERS-CoV wszystkich pacjentów z ciężkim zapaleniem płuc. Serologiczne testy bliskich kontaktów pacjentów z tą chorobą pomogą określić lokalne wskaźniki transmisji i czynniki ryzyka. Do tej pory danych dotyczących przypadków MERS-CoV nie poszukiwano poza Półwyspem Arabskim ze względu na ograniczenia w początkowej definicji przypadku WHO dotyczącej badań przesiewowych pod kątem obecności MERS-CoV. Najnowsze wytyczne tymczasowego nadzoru WHO (zrewidowane 18 marca 2013 r.) Usunęły to ograniczenie geograficzne10 i umożliwią przeprowadzenie badań przesiewowych na szerszym obszarze geograficznym, co pozwoli na dokładniejsze zdefiniowanie cech epidemiologicznych zakażenia MERS-CoV. Pozostaje kilka ważnych wyzwań badawczych: szybkie wykrywanie i zapobieganie nowym przypadkom poprzez opracowanie i stosowanie szybkiej diagnostyki punktowej, 11 przeprowadzanie sekwencjonowania wirusów i badań genomicznych oraz identyfikację źródła MERS-CoV. Aby osiągnąć te cele, pilnie potrzebna jest bardziej skoordynowana współpraca międzynarodowa oraz wymiana danych klinicznych i badawczych oraz innych informacji.
Chociaż aktualne dane wskazują, że MERS-CoV nie wydaje się być tak łatwo przenikalny wśród ludzi, jak zaobserwowano w przypadku epidemii SARS-CoV w 2003 r., Wymagana jest ciągła ocena ryzyka, nadzór i czujność wszystkich krajów.6 Wysoki stopień potrzebna jest świadomość kliniczna dotycząca możliwości zakażenia MERS-CoV u pacjentów z infekcjami dróg oddechowych, którzy odwiedzili Bliski Wschód w ciągu ostatnich 10 dni.
[przypisy: kiełbasa podwawelska kalorie, frykas biłgoraj, nefrosept ]

Powiązane tematy z artykułem: frykas biłgoraj kiełbasa podwawelska kalorie nefrosept