Jednym z waznych zadan szkoly jest pomóc dziecku w wykonywaniu zadan wlasciwych dla jego wieku

Jednym z ważnych zadań szkoły jest pomóc dziecku w wykonywaniu zadań właściwych dla jego wieku. Uczący się jego rodzina. Stosunek kształtujący się między dzieckiem i jego rodzicami jest ważnym czynnikiem w formowaniu się jego postawy wobec nauczycieli i innych dorosłych. Dwa poprzednie rozdziały poświęcono omówieniu popędów, potrzeb motywów stanowiących część życia i rozwoju każdego człowieka a więc sil istniejących – jeśli tak można powiedzieć – wewnątrz jednostki ludzkiej. Rozumienie sil wewnętrznych daje jednak tylko częściowe wytłumaczenie, dlaczego dzieci są takie a nie inne i dlaczego tak a nie inaczej się zachowują. Toteż w tym i następnym rozdziale zajmiemy się stosunkami, jakie się wytwarzają między dzieckiem a innymi ludźmi, zwłaszcza zaś stosunkami między dzieckiem a jego rodziną i rówieśnikami, ponieważ stosunki te mają również silny wpływ na osobowość i zachowanie się oraz tworzą tło bardzo ważnych pr zeżyć dziecka zachodzących w procesie uczenia się. Jest rzeczą zupełnie jasną – jeśli się nad tym przez chwilę zastanowimy – że u dzieci uczenie się w bardzo znacznej mierze odbywa się poza klasą. Czasami do tego stopnia jesteśmy przejęci zadaniem osiągnięcia wyników w zakresie jakichś przedmiotów nauczania, np. przedmiotów humanistycznych lub też w zakresie czytania czy początków dzielenia, że zapominamy o szerszej sytuacji uczenia się, w której one uczestniczą. Zapominamy, że dzieci miały już duże osiągnięcia w poza programowym uczeniu się, zanim zaczęły chodzić do szkoły i że po przyjściu do szkoły w dalszym ciągu uczą się, czerpiąc ze źródeł istniejących poza programem szkolnym. Toteż, kiedy mówimy o siłach występujących zewnątrz poszczególnego dziecka i kształtujących jego osobowość, spróbujmy zbadać tę pozaszkolną sytuację uczenia się, mając szczególnie na uwadze znalezienie faktów, które pomogą nam zro zumieć dziecko i jego zachowanie się. [patrz też: decilosal cena, kiełbasa podwawelska kalorie, upojne noce baleriny ]

Powiązane tematy z artykułem: decilosal cena kiełbasa podwawelska kalorie upojne noce baleriny