Gruźlica, lekooporność i historia współczesnej medycyny

Gruźlica to uleczalna powietrzna choroba zakaźna, która każdego roku zabija prawie 2 miliony ludzi. Gruźlica oporna na wiele leków (MDR) – zgodnie z konwencją, choroba wywołana przez szczepy Mycobacterium tuberculosis, które są oporne na izoniazyd i rifampinę, szkielet pierwszego rzutu w leczeniu przeciwgruźliczym – dotyka rocznie około 500 000 nowych pacjentów. Od lat 40. badano oporność na środki przeciwgruźlicze; plany dotyczące gruźlicy MDR zostały przedstawione w literaturze klinicznej i praktyce, w kilku lokalizacjach, ponad 20 lat temu.1,2 Jednak dzisiaj tylko 0,5% osób z nowo rozpoznaną gruźlicą MDR na całym świecie otrzymuje leczenie, które jest uważane za standard opieki w Stanach Zjednoczonych.3 Ci, którzy nie otrzymali odpowiedniego leczenia, nadal napędzają globalną pandemię, która obecnie obejmuje szczepy oporne na większość – i przez niektóre rachunki – wszystkie klasy badanych leków. Mimo ogromu zagrożenia inwestycje powstrzymujące epidemię i leczyć zarażonych pacjentów były zatrzymane i skąpe w porównaniu na przykład z pandemią nabytą zespołu nabytego niedoboru odporności (AIDS). W tym eseju staramy się wyjaśnić przyczyny anemicznej odpowiedzi na gruźlicę lekooporną, badając najnowszą historię polityki gruźlicy. Badania nad gruźlicą – położna nowoczesnej biomedycyny
Wieczorem 24 marca 1882 roku, kiedy Robert Koch zakończył swoją prezentację na temat zakaźnej przyczyny gruźlicy, cisza otoczyła zatłoczone pomieszczenie w Berlińskim Towarzystwie Fizjologicznym.6 Środek walki z gruźlicą – choroba, która w XIX wieku spowodowała niektóre relacje, około 25% wszystkich zgonów w Massachusetts i Nowym Jorku, które pochłonęły życie jednej czwartej populacji Europy – były już w zasięgu7. Koch podsumował znaczenie swoich odkryć, za które otrzymał Nagrodę Nobla w 1905 r., manuskrypt opublikowany w berlińskim Klinische Wochenschrift wkrótce po jego ogłoszeniu: W przyszłości walka z tą straszliwą plagą ludzkości nie będzie już dotyczyć czegoś nieokreślonego, ale z namacalnym pasożytem, którego warunki życia są w większości znane i mogą zbadać dalej. 8
Lecz terapia była opóźniona. Dopiero 60 lat później, w 1943 r., Pierwszy skuteczny środek przeciwprątkowy, streptomycyna, został wyizolowany w laboratorium Selman Waksman na Uniwersytecie Rutgers (patrz oś czasu, dostępna z pełnym tekstem tego artykułu na stronie). W listopadzie 1944 r. Pacjent z gruźlicą otrzymał streptomycynę i został uznany za wyleczonego z tej choroby.6 Niedługo nastąpiły inne przypadki skutecznego leczenia. 9, 10 Brytyjska Rada ds. Badań Medycznych przeprowadziła pierwszą na dużą skalę próbę kliniczną streptomycyny w 1948 r.11 Niniejsze badanie, mówi się, że jest to pierwsza na świecie opublikowana próba leku, która obejmowała randomizację uczestników, ustanowiła standard metodologiczny dla nowoczesnych randomizowanych, kontrolowanych badań. Chociaż wielu pacjentów zostało wyleczonych, znaczny odsetek miał nawrót; izolaty mykobakterii hodowane od tych ostatnich pacjentów wykazywały oporność na streptomycynę 12. W tym samym roku na rynku pojawiły się dwa nowe środki przeciw gruźlicy, tiacetazon i kwas paraaminosalicylowy.
[hasła pokrewne: upojne noce baleriny, syrop aerius, ospamox dawkowanie ]

Powiązane tematy z artykułem: ospamox dawkowanie syrop aerius upojne noce baleriny