Gruźlica, lekooporność i historia współczesnej medycyny ad

Gdy którykolwiek z tych środków był podawany ze streptomycyną, szybkość utwardzania wzrosła, a nabyta oporność na antybiotyk spadła13. W 1951, hydrazyd kwasu izonikotynowego (izoniazyd) testowano w Sea View Hospital w Nowym Jorku; radykalnie poprawiło to wyniki kliniczne i wkrótce zostało wprowadzone do szerszego zastosowania.14 Po izoniazydzie nastąpił rozwój pirazynamidu (1952), cykloseryny (1952), etionamidu (1956), rifampiny (1957) i ethambutolu (1962). Dzięki wysokiej skuteczności i łatwości podawania, ryfampina zrewolucjonizowała leczenie gruźlicy.15-17 Jednak pojawienie się każdego nowego leku doprowadziło do selekcji mutacji powodujących oporność na nią. Oporność na ryfampinę obserwowano wkrótce po pierwszym podaniu.18 Dane laboratoryjne z badań wykazały szybki początek oporności na izoniazyd u pacjentów otrzymujących monoterapię i zahamowanie oporności, gdy izoniazyd podawano w skojarzeniu ze streptomycyną lub kwasem paraaminosalicylowym.19 Te obserwacje doprowadziły do stosowania schematów leczenia wielolekowego – strategii powszechnie stosowanej obecnie w leczeniu różnych chorób zakaźnych i nowotworów. Ostatecznie, dzięki serii badań klinicznych wielokryterialnych prowadzonych przez British Medical Research Council, zalecono stosowanie cztero-leku do stosowania u pacjentów z nowo rozpoznaną gruźlicą. Szkieletem takich empirycznych schematów było połączenie izoniazydu i rifampiny, najskuteczniejszych i dość dobrze tolerowanych środków doustnych, podawanych przez 6 do 8 miesięcy. Tak narodziła się chemioterapia krótkoterminowa
Oporność na leki pozostaje jednak wyzwaniem. Wczesna hipoteza, że opór zawsze powodował utratę zdolności bakteryjnej, a zatem doprowadził do mniejszej liczby ofiar śmiertelnych i zmniejszonej transmisji takich szczepów, została zakwestionowana w latach 50. 19 Pierwszą ogólnopolską ankietę dotyczącą oporności na leki na świecie, która objęła 974 kliniczne izolaty hodowane ze świeżo zdiagnozowanych przypadków gruźlicy w Wielkiej Brytanii (1955-1956), wykazały szczepy oporne na streptomycynę (2,5%), kwas paraaminosalicylowy (2,6%) i izoniazyd (1,3%). Stany Zjednoczone wykazały, że oporność na izoniazyd wzrosła z 6,3% (między 1961 r. a 1964 r.) do 9,7% (między 1965 r. a 1968 r.) wśród pacjentów z nowo zdiagnozowaną gruźlicą.21 Między 1970 r. a 1990 r. odnotowano liczne epidemie gruźlicy lekoopornej z udziałem szczepów odporny na dwa lub więcej leków.17,22,23 Już w 1970 r. wybuch epidemii w Nowym Jorku wysoce zjadliwej gruźlicy, która była oporna na wiele leków, okazał się ponurym przypomnieniem, że opór niekoniecznie zmniejszają sprawność drobnoustroju: pacjent indeksu zginął; 23 z 28 bliskich kontaktów miało dowody na nową infekcję, a aktywna, lekooporna choroba rozwinęła się w 6 z tych 23 kontaktów, z których 5 było dziećmi.21
Gruźlica, niezależnie od tego, czy była wywoływana przez szczepy podatne na leki czy lekooporne, rzadko osiągała nawet medyczną stronę gazet, częściowo dlatego, że jej znaczenie jako przyczyny zgonów nadal spadało na obszarach, na których napisane są nagłówki. W takich warunkach, w których wiele społecznych determinant gruźlicy – skrajne ubóstwo, poważne niedożywienie i przeludnione warunki życia – stało się wyjątkiem, a nie normą, niektórzy eksperci ds. Zdrowia publicznego zadeklarowali, że wirtualne wyeliminowanie choroby jako publicznego problemu zdrowotnego Był w zasięgu wzroku.24 W Stanach Zjednoczonych fundusze federalne na badania nad gruźlicą zostały zredukowane; w związku z tym odkrycie leków, rozwój diagnostyki oraz badania nad szczepionkami niemal się zatrzymają.17
Wielka rozbieżność w polityce gruźlicy
Optymizm, że wkrótce zostanie wyeliminowana gruźlica, nie był ograniczony do bogatych krajów
[więcej w: unident chełm, lercan, scalak zabrze ]

Powiązane tematy z artykułem: lercan scalak zabrze unident chełm