ZADANIA ROZWOJOWE

ZADANIA ROZWOJOWE. Innym podejściem do sprawy rozumienia roli, jaką może spełniać szkoła w procesie wytwarzania się u dzieci struktur dojrzałego zachowania się, jest pojęcie zadań rozwojowych, rozwinięte przez Roberta J. Hawghursta i jego współpracowników. Według Hawghursta zadaniem rozwojowym jest zadanie które wyłania się w pewnym okresie życia jednostki lub w czasie do tego okresu zbliżonym. Pomyślne wykonanie tego zadania daje jednostce poczucie szczęścia i prowadzi do dalszych sukcesów, natomiast niepowodzenie w jego wykonaniu czyni jednostkę nieszczęśliwą, jest powodem ujemnej oceny ze strony społeczeństwa i powoduje trudności przy wykonywaniu następnych zadań. Poniżej podajemy kryteria wskazujące na zdrowy i zadowalający wzrost jednostki w amerykańskich warunkach społecznych i kulturalnych. Pomyślne wykonanie każdego z tych zadań jest istotne dla zaspokojenia podstawowych potrzeb w różnych stadiach rozwoju. Jako przykład zamieszcz amy niektóre zadania rozwojowe w środkowym okresie dzieciństwa: 1. Nauka sprawności fizycznych niezbędnych przy prostych grach. Istota zadania. Opanowanie sprawności fizycznych niezbędnych do zabaw i przy czynnościach fizycznych szczególnie cenionych w dzieciństwie, jak rzucanie, łapanie, kopanie, akrobacja (fikanie kozłów), pływanie oraz posługiwanie się prostymi narzędziami. 2. [hasła pokrewne: joanna derybowska, maliseven, lercan ]

Powiązane tematy z artykułem: joanna derybowska lercan maliseven