Wrodzone znieksztalcenie warg prowadzi do zaburzen mowy

Wrodzone zniekształcenie warg prowadzi do zaburzeń mowy (dyslalia labialis), spostrzegamy bardzo rzadko. Wrodzony rozszczep warg (warga zajęcza) musi być operowany już w pierwszych tygodniach życia dziecka, aby umożliwić mu ssanie. Zaburzenia w kształtowaniu zębów prowadzą do nieprawidłowej artykulacji (dyslalia dentalis). Należy przeto zwrócić baczną uwagę na kształtowanie się uzębienia u dziecka. Wrodzone i nabyte zniekształcenie języka prowadzi do zaburzeń artykulacji (dyslalia lingualis). Wrodzone krótkie więzadełko języka (ankyloglossis) nie jest powodem zaburzeń mowy jak sądzi się powszechnie. Ma ono jedynie znaczenie w nieprawidłowym wymawianiu r. Podcinanie więzadełka języka może być wyjątkowo potrzebne, a w innych przypadkach jest błędem sztuki lekarskiej i nie daje poprawy w mowie. Jest także przeciwwskazane w korygowaniu r, gdyż powstająca blizna jeszcze więcej skraca więzadełko języka, a przez to utrudnia prawidłowe wymawianie tego dźwięku. [hasła pokrewne: joanna derybowska, frykas biłgoraj, scalak zabrze ]

Powiązane tematy z artykułem: frykas biłgoraj joanna derybowska scalak zabrze