Oba końce smyczy – ludzkie linki do dobrych psów ze złymi genami ad

Tak więc genetyczny charakter takich założycieli jest nadreprezentowany w populacji.25,26 Fakty te, w połączeniu z programami hodowlanymi, które wywierają silny dobór pod kątem określonych cech fizycznych, oznaczają, że recesywne choroby są powszechne u psów rasowych, 22,27,28 i wiele rasy są narażone na zwiększone ryzyko wystąpienia szczególnych zaburzeń.2,29 My i inni zdecydowaliśmy się wykorzystać ten fakt, aby zidentyfikować geny będące przedmiotem zainteresowania zdrowia ludzi i psów. Genetyczna moc psich rodzin
Rysunek 2. Rycina 2. Rodowodowy rodowód dla nerkowokomórkowego raka nerkowokomórkowego i włóknisto-włóknistego włókniaka naskórkowego (RCND). Jeden dotknięty samcem pies niosący autosomalny dominujący allel dla RCND urodziła pięć miotów młodych z pięcioma wyjątkowymi i niezmienionymi samicami. Psy, których dotyczy problem, są pokazane na czarno, a niewrażliwe psy na kolor biały. Kwadraty oznaczają męskie, okręgowe kobiety i związki linii. Część psiego chromosomu 5q14 wykazująca połączenie jest wskazana jako prostokąt poniżej każdego kwadratu lub koła. Czarne słupki wskazują część chorego chromosomu macierzystego dziedziczonego przez każde potomstwo od chorego ojca, a białe słupki wskazują część odziedziczoną po normalnym chromosomie ojca. Allele dla każdego markera są oznaczone liczbami. Punkty przerwania umiejscawiają gen choroby w regionie sąsiadującym ze znacznikiem ZuBeCa6. Przedruk z Jónasdóttir i wsp., 30 za zgodą wydawcy.
Jedną z najbardziej uderzających cech rodzin psów jest ich duży rozmiar, co czyni je podatnymi na konwencjonalne mapowanie wiązań. Ten fakt był szczególnie dobrze zilustrowany w poszukiwaniu psiego genu dla dziedzicznego wieloogniskowego nerkowokomórkowego raka nerkowokomórkowego i guzowatej włókniakowatości skóry (RCND) u owczarków niemieckich30. Chociaż rzadkie, RCND jest naturalnie występującym wrodzonym zespołem nowotworowym, który obejmuje obustronne, wieloogniskowe guzy w nerkach i liczne. , gęste guzki kolagenowe w skórze, 31 zaburzenie podobne do zespołu Birt-Hogg-Dubé (BHD) u ludzi.32 U psów allel choroby jest wysoce penetrantem i jest przenoszony w sposób autosomalny dominujący. Rodowód psa, którego użyto do mapowania choroby, obejmował jednego chorego założyciela, który spłodził kilka miotów (Ryc. 2). W przypadku DNA dostępnego niemal od wszystkich psów, ten pojedynczy rodowód posiadał wystarczającą moc, aby zlokalizować gen choroby na psosowy chromosom 5q12 z logarytmem prawdopodobieństwa (LOD) wynoszącym 4,6, dając szanse ponad 10 000 do 1, aby mapowanie było prawidłowe.
Po lokalizacji RCND ludzkie locus BHD zmapowano na ludzki chromosom 17p12q11,33, który odpowiada psosiemu chromosomie 5q12. Okazało się, że oba dotknięte chorobą psy i ludzie niosą mutacje w tym samym genie kodującym białko supresorowe guza, 34,35, co do których zakłada się, że oddziaływuje z energią i wykrywającym substancję odżywczą szlakiem sygnałowym składającym się z aktywowanej AMP kinazy białkowej (AMPK) i ssaka. cel rapamycyny (mTOR) .36
Trzy kwestie dotyczące tego przykładu są uderzające. Najpierw zebrano pojedynczy, duży rodowód psa i genotypowano w ułamku czasu potrzebnego do zebrania i scharakteryzowania wielu niezbędnych ludzkich rodowodów. Po drugie, BHD wiąże się z istotną zmiennością w prezentowaniu choroby u ludzi i może być trudne do odróżnienia od podobnych zaburzeń.37 W przypadku dużej rozszerzonej rodziny psów fenotypowanie było łatwe, ponieważ każdy pies miał to samo podłoże genetyczne i prezentację choroby. był bardzo jednolity
[hasła pokrewne: hydrocortison maść, zastrzyki milgamma, scalak zabrze ]

Powiązane tematy z artykułem: hydrocortison maść scalak zabrze zastrzyki milgamma