Niedroznosc trabki Eustachiusza

Nie można zgodzić się z twierdzeniem, że niedrożność trąbki Eustachiusza jest momentem, ułatwiającym pęknięcie błony bębenkowej w czasie podwyższenia ciśnienia w zewnętrznym przewodzie słuchowym (Troltsch). Niedrożność trąbki Eustachiusza jest raczej momentem utrudniającym powstanie pęknięcia błony bębenkowe j w tych przypadkach. Silne upowietrznienie wyrostka sutkowego . i otaczających jamę bębenkową kości może sprzyjać pęknięciu błony bębenkowej wskutek podwyższenia ciśnienia w zewnętrznym przewodzie słuchowym (Eysell). Pęknięcie błony bębenkowej wskutek przedmuchiwania ucha środkowego zdarza się wyjątkowo w przypadkach ścieńczałej błony bębenkowej lub w przypadkach blizny bębenkowej. Spostrzeżenia wskazują, że pęknięcie błony bębenkowej występuje zawsze w części, właściwej błony bębenkowej, natomiast w części wiotkiej pęknięcia nie zdarzają się. Zjawisko to możemy sobie objaśnić tym, że bezpośrednio za częścią wiotką znajduje się szyjka młoteczka, która stanowi podporę dla tej części błony bębenkowej w przypadkach podwyższonego ciśnienia w zewnętrznym przewodzie słuchowym. [patrz też: joanna derybowska, rcmb rzeszów, nfz zielona góra sanatoria ]

Powiązane tematy z artykułem: joanna derybowska nfz zielona góra sanatoria rcmb rzeszów