Gruzlicze zapalenie opon mózgowych

Gruźlicze zapalenie opon mózgowych było nieuleczalne do czasu wynalezienia streptomycyny. Niestety, streptomycyna, która jest w gruźlicy bardzo skutecznym środkiem leczniczym, może uszkodzić błędnik i spowodować głuchotę. Jeżeli upośledzenie słuchu jest dużego stopnia – prowadzi ono do głuchoniemoty, jeżeli jest nieznacznego stopnia – prowadzi do bełkotania. Pomiędzy głuchoniemotą a bełkotaniem zachodzi różnica ilościowa a nie jakościowa. Rokowanie w przypadkach bełkotania jest daleko lepsze niż w głuchoniemocie. Leczenie zależy od przyczyn wywołujących upośledzenie słuchu. Nowoczesna pedagogika specjalna dąży do przywrócenia prawidłowej mowy głuchoniemym przez wykorzystanie zmysłu czucia głębokiego, wzroku oraz odczuwania wibracji strun głosowych i mięśni artykulacyjnych, Duży odsetek dzieci głuchych ma tzw. resztki słuchowe, które stanowią punkt wyjścia do dalszego rozwijania słuchu. Jeżeli upośledzenie słuchu jest niedużego stopnia, dziecko wymawia wadliwie, opuszcza dźwięki, których nie słyszy i zastępuje je innymi. [patrz też: frykas biłgoraj, rcmb rzeszów, zastrzyki milgamma ]

Powiązane tematy z artykułem: frykas biłgoraj rcmb rzeszów zastrzyki milgamma