UDZIAL RODZINY W UCZENIU SIE DZIECKA

UDZIAŁ RODZINY W UCZENIU SIĘ DZIECKA. Rodzina a nie szkoła dostarcza dziecku pierwszych doświadczeń w uczeniu się. Doświadczenia te zaczynają się we wczesnym dzieciństwie wraz z pierwszymi próbami prowadzenia dziecka i kierowania nim, czyli – jak to się mówi – „wyuczenia” dziecka. „Wyuczanie” porządku rozpoczynają niektóre rodziny wcześniej, inne później. Wydaje się jednak, że większość świadomych wysiłków, jakie czynią dorośli, aby „wyuczyć” czegoś niemowlęta zdąża w niewłaściwym kierunku. Nie znaczy to bynajmniej, że niemowlęta niczego się nie uczą, tylko że uczą się nie tego, czego rodzice według swego mniemania nauczają. Kiedy Bill, synek pani Hakell , miał sześć tygodni, zaczęła go „wyuczać”. nad oddawaniem stolca i wypróżnianiem pęcherza. Kiedy się jej wydawało, że Bill chce oddać mocz lub kał, sadzała go na nocniczku. Ilekroć zabrudził pieluszki, gniewała się ma niego, chwaliła go natomiast, jeśli załatwił si na nocniczku. Tak mijał miesiąc za miesiącem. Stopniowo Billy coraz rzadziej robił pod siebie i coraz częściej używał nocniczka. [przypisy: kwas hialuronowy, olej lniany, olejek tamanu ]

Jednym z waznych zadan szkoly jest pomóc dziecku w wykonywaniu zadan wlasciwych dla jego wieku

Jednym z ważnych zadań szkoły jest pomóc dziecku w wykonywaniu zadań właściwych dla jego wieku. Uczący się jego rodzina. Stosunek kształtujący się między dzieckiem i jego rodzicami jest ważnym czynnikiem w formowaniu się jego postawy wobec nauczycieli i innych dorosłych. Dwa poprzednie rozdziały poświęcono omówieniu popędów, potrzeb motywów stanowiących część życia i rozwoju każdego człowieka a więc sil istniejących – jeśli tak można powiedzieć – „wewnątrz” jednostki ludzkiej. Rozumienie sil „wewnętrznych” daje jednak tylko częściowe wytłumaczenie, dlaczego dzieci są takie a nie inne i dlaczego tak a nie inaczej się zachowują. Toteż w tym i następnym rozdziale zajmiemy się stosunkami, jakie się wytwarzają między dzieckiem a innymi ludźmi, zwłaszcza zaś stosunkami między dzieckiem a jego rodziną i rówieśnikami, ponieważ stosunki te mają również silny wpływ na osobowość i zachowanie się oraz tworzą tło bardzo ważnych pr zeżyć dziecka zachodzących w procesie uczenia się. Jest rzeczą zupełnie jasną – jeśli się nad tym przez chwilę zastanowimy – że u dzieci uczenie się w bardzo znacznej mierze odbywa się poza klasą. Czasami do tego stopnia jesteśmy przejęci zadaniem osiągnięcia wyników w zakresie jakichś przedmiotów nauczania, np. przedmiotów humanistycznych lub też w zakresie czytania czy początków dzielenia, że zapominamy o szerszej sytuacji uczenia się, w której one uczestniczą. Zapominamy, że dzieci miały już duże osiągnięcia w poza programowym uczeniu się, zanim zaczęły chodzić do szkoły i że po przyjściu do szkoły w dalszym ciągu uczą się, czerpiąc ze źródeł istniejących poza programem szkolnym. Toteż, kiedy mówimy o siłach występujących „zewnątrz” poszczególnego dziecka i kształtujących jego osobowość, spróbujmy zbadać tę pozaszkolną sytuację uczenia się, mając szczególnie na uwadze znalezienie faktów, które pomogą nam zro zumieć dziecko i jego zachowanie się. [patrz też: olej kokosowy na włosy, olejek makadamia, olejek arganowy do włosów ]